1/32 I-16 Type 24 – maski

Eduard – JX209

Mając już do modelu z ICM duży zestaw blach, oraz pasy, można z rozpędu zaopatrzyć się w maski do malowania oszklenia. A ze to skala 1/32, to owiewkę wypada pomalować po obydwu stronach, więc zaopatrzyć się w dwa komplety. Bo jeden kryje pojedyncze nalepki na wiatrochron. I maski na koła. Zdecydowanie lepiej, by zamiast nich były maski na wewnętrzną stronę, ale cóż, mamy co mamy, co zmusza do KUPNA drugiego zestawu. Albo wycinania masek samodzielnie

KFS