Budując modele zawsze staram się udokumentować istotne etapy prac nad nimi. Powstały w ten sposób materiał służy mi do przygotowywania relacji z budowy, które trafiają na łamy czasopism i książek modelarskich. Taka praca – nie narzekam (choć pewnie do narzekania znalazłyby się przyczynki). Przez kilka minionych lat zebrało się zatem kilka artykułów i publikacji – a poniżej jest ich przegląd, co jakiś czas uzupełniany.

KFS

 

I always try to take photos of all of the important stages of each project. It is a honor for me that many of my builds have, and continue, to be published in distinguished modelling magazines. If you’re a representative of a modelling magazine, interested in professionally prepared modelling articles on building, painting and weathering of aircraft or AFV kits, building dioramas, or sculpting and painting figures, please contact me to discuss details of cooperation. All my articles are translated into English by an experienced magazine and book editor, Maciej Góralczyk, and proof read by a respected contributor of English modelling magazines, James Hatch.

KFS