RBT-5 Radziecki czołg rakietowy

Stara jak węgiel Zvezda okraszona Aberem, Friulami o dodatkami własnymi