1/72 Mi-24/35 all bubble-version vacuformed clear canopy

QC72006 – Quinta Studio

Na początek errata do mojej recenzji poprzedniego zestawu z Quinta Studio

Wyraziłem tam opinię, że osłony kabiny z vacu przydają się gdy chcemy kabinę otworzyć, bo wtedy nie razi grubość plastiku lub gdy oszklenie jest grube/mało przejrzyste. A że w modelu Pe-2 Zvezdy żadna z tych sytuacji nie miała miejsca uznałem, że wymiana na vacu nie ma sensu. Quinta Studio skomentowała tak:

„The canopy of Zvezda last years kits, unfortunately for modelers (and, probably, fortunately for us))) has one more property – it is made not of polystyrene, but of polyethylene. Therefore, it does not stick with model adhesives, is not polished (if you accidentally hit it), it is afraid of nitro-varnishes and nitro-paints (it corrodes it), and most importantly, it begins to become cloudy and lose transparency over time. That is why there is a steady demand for their vacuum analogues.”

Czyli w wolnym tłumaczeniu:

„Oszklenie zestawów Zvezdy z zeszłych lat, niestety dla modelarzy (i chyba na szczęście dla nas))) ma jeszcze jedną właściwość – nie jest wykonane z polistyrenu, ale z polietylenu. Dlatego nie klei się klejami modelarskimi, nie nadaje się do polerowania (jeśli przypadkowo je uszkodzisz), boi się nitro-lakierów i nitro-farb (powoduje korozję), a co najważniejsze, zaczyna mętnieć i traci przezroczystość z biegiem czasu. Dlatego istnieje stałe zapotrzebowanie na ich zamienniki próżniowe.”

I mają rację, co zobaczycie na zdjęciach.

Na początek jednak to co jest przedmiotem recenzji. Osłony kabiny z vacu do Mi-24, Mi-35

Dwie wytłoczki

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

Jedna z osłonami obu kabin

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio   1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

A druga z  ich elementami ruchomymi, gdy będziemy chcieli wykonać je w pozycji otwartej

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio   1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

Elementy wykonane na wysokim poziomie, bez skaz, idealnie przezroczyste.

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio   1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

I wróćmy do komentarza Quinta Studio. Model Mi-24 Zvezdy jest już na rynku 10 lat. Porównałem więc jak wygląda jego oszklenie z kilkumiesięcznym z Pe-2

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio   1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

I  na kalkomanii

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio  1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

 

I tak jak pisałem na początku. Quinta Studio ma rację. Oszklenie zmętniało. Muszę więc odszczekać swoją poprzednią opinię. Wymiana oszklenia w Pe-2 Zvezdy na vacu z Quinta Studio ma jak najbardziej sens. Oczywiście ma sens również w przypadku opisywanego wyżej zestawu.

 

Zdjęcia ze strony dystrybutora

 

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio  1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

1/72 Mi-24/35 vacuformed canopy - Quinta Studio

Janusz Bogusz – Rhayader