1/48 P-51D rear view mirrors

for Airfix

Eduard – 648359

Tu nie ma o czym pisać. lusterka. W modelu plastikowym detal zupełnie pominięty, w oryginale też nie zawsze spotykany. W komplecie dostajemy trzy, użyć można jednego lub dwóch

KFS